Gå till innehållet

Ekonomi


I den kommunala verksamheten och ekonomin följer man budgeten. Kommunfullmäktige godkänner i budgeten de verksamhetsmål, anslag och inkomstbudgeter som respektive verksamhetsorgan skall leva med.

Kommundirektören och nämnderna godkänner de bruksplaner som baserar sig på budgeten för den verksamhet som är underställd dem. Kommunstyrelsen leder och övervakar verksamheten och ekonomin samt hur budgeten förverkligas.

Befolkningen och ekonomin i siffror

2016201720182019202020212022
Asukasluku – Invånarantal 31.12.6 1736 1486 1466 1446 1506 1986225
Verotulot – Skatteinkomster (1000 €)29 27529 13428 86629 63930 27531 52233 646
Valtionosuudet – Statsandelar (1000 €)4 7924 4174 5344 8087 1945 6716 593
Toimintatuoto (ulkoiset) –
Verksamhetsintäkter (externa) (1000 €)
5 2535 7079 1227 6267 5619 77610 105
Toimintakulut (uloiset) –
Verksamhetsutgifter (externa) (1000 €)
34 65435 39339 55441 27141 348-43 76845 731
Vuosikate – Årsbidrag (1000 €)4 2693 5412 7207863 7783 3834 799
Poistot – Avskrivningar (1000 €)1 5501 9822 0272 268-1 896-1 6454 109
Tilikauden tulos –
Räkenskapsperiodens resultat (1000 €)
2 7201558693-1 4831 8811 738689
Kumulatiivinen yli- ja alijäämä –
Kumulativt över- och underskott (1000 €)
46120192 8241 3413 2224 9615650

Skattesatser

2017201820192020202120222023
Veroprosentti – Skattesats21,5021,5021,5021,5021,5021,258,61
Yleinen kiinteistöveroprosentti –
Allmän fastighetsskatteprocent
1,201,201,201,201,201,201,20
Vakinainen asuinrakennus –
Byggnader för stadigvarande boende
0,500,500,500,500,500,500,50
Muut asuinrakennukset –
Övriga bostadsbyggnader
1,201,201,201,201,201,201,20
Rakentamaton maa-alue –
Obebyggda byggplatser
3,003,003,003,003,003,003,00
Två händer fulla med lingon

Faktureringsadress

Vi önskar att ni skickar era fakturor i första hand som e-fakturor.

Nätfakturor
FO-nummer: 0131156-4
EDI-kod: 003701311564
Operatör: CGI Suomi Oy
Operatorkod: 003703575029

Pappersfakturor
Sjundeå kommun
Inköpsfakturor
PB 71
08101 LOJO

Sjundeå kommun hör inte till den omvända momsskyldigheten inom byggnadsbranchen.

Ansökan om befrielse från kommunalskatt och fastighetsskatt

Befrielse från skattebetalning kan endast beviljas i mycket exceptionella situationer. Befrielse från att betala skatt och dröjsmålspåföljder kan beviljas för antingen en del av eller hela skatten. Beslutsrätten beviljas av skatteverket, om inte kommunen förbehållit rätten till beslutsbefogenhet. Sjundeå kommun förbehåller sig inte rätten till beslutsbefogenhet i ansökningar om befrielse från kommunal-​ och fastighetsskatt som blir anhängiga under 1.1.2022–31.12.2024.

Noggrannare anvisningar gällande fastighetskatt (20.4.2021)
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48453/till%C3%A4mpningsanvisning-​f%C3%B6r-​fastighetsskattelagen3/(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)

Skatteförvaltningens anvisning gällande ansökan om befrielse från skatt (1.2.2021)
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/betalning/betalningssvarigheter/befrielse-​fran-skatt-skattelattna/(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)

Kommunförbundets anvisningar (9.10.2018)
https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2018/kommunens-​ratt-att-besluta-om-befrielse-fran-kommunal-och-fastighetsskatt-2019-2021(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)

Kontaktuppgifter

Kommunhuset

I kommunhuset finns den allmänna förvaltningen, ekonomienheten, personalenheten och bildningsavdelningens förvaltning. Där finns också bland annat socialtjänster som produceras av Västra Nylands välfärdsområde.

Servicetider

Måndag–fredag 09:00–15:00

Telefon

E-post