Gå till innehållet

Sjundeå svenska skola


Sjundeå svenska skola är den svenskspråkiga skolan i Sjundeå kommun. I skolan finns årskurserna 1-6. Efter årskurs 6 fortsätter de svenskspråkiga Sjundeåeleverna sin skolgång i Källhagens skola i Virkby eller i Winellska skolan i Kyrkslätt (om de bor i den södra delen av kommunen).

Hem och skola

Hem och skola i Sjundeå är en föräldraförening för oss föräldrar, för personalen och inte minst för våra elever. Vi jobbar för att stärka kontakten mellan förskola/skolan och hemmet och vår målsättning är att skapa ett öppet diskussionsklimat och en stark gemenskap i Sjundeå svenska skola och förskola. Vi vill på olika sätt stöda och delta i skolvardagen; det kan gälla jippon och evenemang, materialanskaffningar, värde -eller inspirationsdiskussioner, skolutfärder eller teaterbesök. Hem och Skola i Sjundeå ger varje år ett bokstipendium till varje elev i årskurs 1. Vårt mål är att se till alla elevers och hela skolans bästa, och verksamheten ska gynna samtliga av skolans elever.

I styrelsen sitter representanter från varje årskurs och en lärarrepresentant. Våra styrelsemöten är alltid öppna för alla föräldrar, – klassföräldrarna är särskilt välkomna! Hem och skola uppbär en medlemsavgift (10e/vuxen eller 15e/2 vuxna i samma familj). 

Var inte rädd för att ta kontakt, tipsa oss och önska dig verksamhet! Du får ha idéer utan att för den skull behöva vara den som förverkligar dem. Alla är välkomna att delta på sitt eget sätt. Ju fler vi är som jobbar för elevernas bästa desto roligare och bättre.

Följ Hem och skola på Facebook.

Vi finns också på förbundets hemsida.

Du kan också direkt kontakta ordförande
Johanna Roselius
050-0268006
johanna.roselius@gmail.com

Bildningscampuset Sjundeå hjärtas gård
Trafikarrangemang på Bildningscampuset Sjundeå hjärtas område

Besöksadress

Kontaktuppgifter