Gå till innehållet

Verkstaden Ström


Ungdom under 29 år
Är du utan arbetsplats och har inte riktigt hittat ett eget utbildningsområde? Du kan komma till verkstaden för att fundera på dessa ärenden samtidigt som du får en rytm i vardagen och något att göra. Du kommer vid behov snabbt med i verksamheten med hjälp av ett verkstadsavtal, så ta modigt kontakt själv eller fast med dina föräldrars stöd.

Verkstaden erbjuder dig möjligheten att upprätthålla en vardagsrytm, lära dig nya färdigheter samt få handledning i planeringen av din egen framtid och i stärkandet av dina resurser utgående från dina personliga behov. Till arbetsverkstadens vardag hör även beredning av lunch, som är gratis för de som är med i verksamheten. Återvinningsideologin är en central del av vår verksamhet.

Verkstaden Ström är avsedd för sjundeåbor som fyllt 17 och som inte ännu hittat arbets- eller studieplats. Verkstaden erbjuder arbetsverksamhet, vars mål är att

  • förebygga de negativa konsekvenser som arbetslösheten har för funktionsförmågan
  • stärka den ungas livs- och vardagskontroll samt arbets- och funktionsförmåga
  • förebygga marginalisering genom att erbjuda möjligheter för arbetsverksamhet och andra tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Parkstigen 1
02580 Siuntio

Följ verkstaden Ström på Facebook (öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)och på Instagram(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)!