Gå till innehållet

Kompensationer i avgifterna


Avgiftskompensation vid barnets sjukfrånvaro

Om barnet på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, debiteras ingen månads avgift.

Om barnet är frånvarande pga. sjukdom minst 11 verksamhetsdagar under kalendermånaden, debiteras hälften (50 %) av månadsavgiften.

Man ska meddela om sjukfrånvaro genast när barnet insjuknar. Ett läkar- eller hälsovårdarintyg ska lämnas in till bildningskansliet (om barnet är frånvarande hela månaden eller minst 11 dagar/mån.)

Avgiftskompensation under lovtider fr.o.m 1.8.2022

Kompensation för juni:

  • kompensationen inleds från den första vardagen efter att skolorna och förskolorna slutat.
  • klientavgiften för juni kompenseras om barnet inte deltar småbarnspedagogiken under skolans och förskolans semesterdagar i juni.
  • barnets frånvaro i juni kompenseras, om man lämnat in en skriftlig anmälan om frånvaroninom utsatta tid (enkäten returneras senast i mitten av april).

Kompensation för juli:

Avgiftsfri månad om barnets småbarnspedagogik har inletts i september föregående året (fr.o.m. 1.9.). Juli är en avgiftsbelagd månad om barnets småbarnspedagogik har inletts efter september. 

Kompensation för augusti:

I augusti kompenseras den hela veckan före förskolans/skolansbörjan om barnet inte deltar i småbarnspedagogiken under en hel kalendervecka (må-fr).

Kommunen har rätt att uppbära en vitesavgift om vårdnadshavare reserverar en vårdplats för barnet för juni, juli och augusti och inte annullerar platsen på förhand inom utsatt tid, senast två veckor innan vården inleds. Vitesavgiften är hälften av barnets månadsavgift.

Avgiftskompensation under lovtider fr.o.m. 1.8.2024

Juli är en avgiftsfri månad om barnets småbarnspedagogik har inletts i september det föregående året. Juli är en avgiftsbelagd månad om barnets småbarnspedagogik har inletts efter september.

Avgiftskompensation för andra frånvaron

Om ett barn är frånvarande från småbarnspedagogiken under kalendermånadens alla dagar och bildningskansliet skriftligt har informerats om detta, debiteras hälften (50 %) av månadsavgiften.

För personalen inom småbarnspedagogiken ordnas utvecklingsdagar högst två gånger om året. Dessa dagar kompenseras i klientavgifterna. Familjerna informeras om tidpunkterna för utvecklingsdagarna i god tid och småbarnspedagogiken hör sig för om behovet av vård under dagarna i fråga separat.