Gå till innehållet

Finskspråkiga förskolan


Sjundeå kommun är med i Undervisnings- och kulturministeriets tvååriga försök i förskoleundervisning, vilket förverkligas från augusti 2021 till maj 2024.

Förskoleundervisningen ordnas mellan kl. 9 – 13. Förutom förskoleundervisningen ordnas även kompletterande småbarnspedagogik.

I vår förskoleverksamhet är vår centrala uppgift att främja barnets tillväxt, utveckling och lärmöjligheter i en trygg och positiv miljö, för att underlätta en så smidig övergång till skolan som möjligt. Förskoleundervisningen på finska ordnas i Bildninsgscampuset Sjundeå hjärta.

I förskoleundervisningen använder vi oss av olika metoder för inlärning, såsom:

  • styrda och självständiga lekar, gemensamma lekar
  • utforskning, konst, musik och självuttryck
  • lärande genom att göra och självständigt arbete
  • arbete i par och i smågrupper
  • rörelse och användning av olika sinnen
  • reflektion över egna mål
  • iPads och datorer

Vi värdesätter musik, konst och litteratur. Vi använder även enkla inslag av svenska i vår vardag.

Välkommen!

Kontaktuppgifter

Besöksadress