Gå till innehållet

Räddningsverksamhet och civilskydd


Frampartierna av tre brandbilar på rad

Västra Nylands räddningsverk ansvarar för Sjundeå kommuns räddningsverksamhet. Västra Nylands räddningsväsende har i uppgift att se till medborgarnas, företagens och samfundens säkerhet inom sitt område.

Till denna uppgift hör

Sjundeå FBK (Sjundeå Frivilliga Brandkår) sköter om avtalsbrandkårens uppgifter i Sjundeå kommun.