Gå till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden


Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar bl.a. för miljöskyddsmyndighetens uppgifter, byggnadsövervakninsmyndighetens uppgifter och de övervaknings- och tillståndsmyndighetsuppgifter, som avses i marktäktslagen.

Möteskalender

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i regel varje månad på tisdagar kl. 18.00.

Mötestidtabell för våren 2024: 30.1, 5.3., 9.4., 7.5. och 4.6.

Medlemmar 2021-2025

Ordförande

Jyrki Jauhiainen (Tom Paasikivi)

Viceordförande

Anders Karell (Magnus Östberg)

Övriga medlemmar

Sari Grönlund (Ken Lehtonen)
Anna Lemström (Katarina Maxenius)
Tony Böckerman (Tuija Aumala)
Dax Sheffield (Päivi Rantanen)
Minna Sneck (Antti Laitakari)

(de personliga ersättarna inom parentes)

Kommunstyrelsens representant

Anna Paasikivi

Föredragande

Stf. byggnadstillsynschef Patrick Köhler och miljöchef Lotta Juusti

Sekreterare

Förvaltningssakkunnig Ann-Britt Latvala