Gå till innehållet

Invånarmeddelanden


Kommunen skickar invånarmeddelanden om olika ämnen vid behov ungefär fyra gånger om året. Invånarmeddelandet delas ut till hushållen och de företag som har en postlåda (inte i postboxar).