Gå till innehållet

Sophantering


Aktörer

Sjundeå kommun är delägare i avfallsföretaget Rosk’n Roll Oy Ab. Rosk’n Roll anordnar insamlingen, mottagningen och utnyttjandet av avfall samt mottagningen av farligt avfall (problemavfall).

Nylands avfallsnämnd sköter om de med avfallshanteringen förknippade myndighetsuppgifterna i Sjundeå. Bland annat godkänner nämnden hushållens avfallshanteringstaxa och avgifter samt bestämmelserna gällande avfallshantering.

Till nya Sjundeåbor

Bioavfall

Avfallslagen förpliktar invånare att anmäla kompostering av bioavfall till avfallshanteringsmyndigheten från 1.9.2022 . Anmälan ska förnyas vart femte år, men avfallslagen skickar en påminnelse till de boende.

Avfallshanteringsföreskrifterna

Avfallshanteringsföreskrifterna preciserar de principer för ordnande av avfallshantering som föreskrivs i avfallslagen. I avfallshanteringsbestämmelserna fastställer kommunerna bl.a. kraven på redskapen för avfallsinsamling, avfallstransporter och avfallsinsamling.

Det finns också föreskrifter om att förhindra nedskräpning. Företeelser gällande dessa sysselsätter kommunens miljövårdsmyndighet mest.

Förbjudet att lämna sopor i naturen eller gräva ner dem

Det är förbjudet att lämna avfall i naturen samt att gräva ner avfall i marken. Det är också förbjudet att föra ris och trädgårdsavfall till allmänna områden, såsom skogar, parker och övriga allmänna platser. Om man komposterar trädgårdsavfall på en fastighet på en tätort, ska kompostbehållaren bestå av åtminstone en inhägnad. Komposten ska placeras och skötas om med ebaktande av både grannar och vattendrag.

Det är förbjudet att bränna avfall i syfte att göra sig av med det. I glesbygd får små mängder torrt ris och kvistar, ofarligt brännbart avfall som uppkommer vid jordoch skogsbruk, såsom torr halm och hyggesavfall samt obehandlat träavfall eller annat därmed jämförbart av miljöskyddsmyndigheten godkänt avfall brännas på öppen eld.

I fastighetens eldstad får obehandlat träavfall, ris och kvistar samt små mängder papper, papp och
kartong brännas. Förbränningen får inte förorsaka oskälig rök-, sot-, lukt- eller annan miljö- eller hälsoolägenhet.

Deponering av trädgårdsavfall utanför tomten eller i skogen leder till att det ser osnyggt ut och att det sprids trädgårdsväxter ut i naturen. Jättebalsamin (på bilden) och andra skadliga växter avlägsnas från parker och grönområden intill vattendrag med talkokrafter.

Kontakt

020 637 7000
asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Tilläggsuppgifter om avfallshantering samt om mottagning av avfall, dvs. ekopunkterna, avfallsstationerna och avfallspunkterna på glesbygdsområdena finns på Rosk’n Rolls hemsidor

Tilläggsuppgifter om avfallsnämnden finns på: