Gå till innehållet

Tyyskylän päiväkoti

Tyyskylä daghem finns i norra Sjundeå, i en lugn landsbygdslandskap. Nära daghemmet finns naturområden som lämpar sig för utflykter samt flera kulturobjekt som vi utnyttjar i vardagen.

Vård- och fostringsarbetet i vår daghem är planenligt och helhetsmässigt. Barnens behov och intressen har förträde. Gruppverksamhet enligt åldern och småbarnspedagogikens mångsidiga ämnesområden samt samarbetet med vårdnadshavarna styr vår verksamhet.

Vårt verksamhetssätt

Lek
I lek upplever barnet att hon/han lyckas att förverkliga sig själv. Avsikten är att skapa så mycket som möjligt tid och rum för lek samt i mån av möjlighet beakta barnets egna idéer och önskemål.

Vuxen
En vuxen har som uppgift att vara närvarande, lyssna och sätta gränser. En vuxen ger möjlighet till tillväxt och inlärning genom att handleda, hjälpa och stöda barnet.

Familjen
Förtroendefull och ömsesidig kompanjonskap i fostran är viktigt för att kunna stöda barnets tillväxt som helhet.

Som individ i grupp
Alla barn har olika behov. Personalen arbetar med sin egen personlighet för att kunna stöda barnets utveckling.

Undervisningsmiljön
Daghemmet närhet till naturen ger möjligheter att göra utfärder. Inlärnings- och lekro är viktigt, som övas i grupp.

Nyckelord för vårt sätt att verka utgör grunden för samarbete.

Välkommen till vår glada grupp!

På bilden finns ett konstverk som är gjort av barn och föreställer fiskar.
Barnens händer med målningar.
Daghemmets gård och byggnad.
På bilden syns daghemmets byggnad och lekplats.

Öppet

kl. 6.3017.00

Besöksadress

Kontaktuppgifter