Gå till innehållet

Grundvattenområden


På Sjundeå kommuns område finns det grundvattenområden i Gårdskulla, Svidja, Nikus, Syvälampi, Tallmalmen, Störsvik, Timalabergen, Hagabacken och Göks. Dessutom finns Lonnobacka grundvattenområde delvis på Kyrkslätts kommuns område.

Vattnet i Sjundeå kommuns vattentäkter är av god kvalitet. För att trygga vattenkvaliteten har man uppgjort en skyddsplan för grundvattenområdena i Sjundeå. För att förminska grundvattenriskerna föreslår man i planen bl.a. att avlägsna oskyddade underjordiska oljebehållare och en övergång till mera miljövänliga uppvärmningsformer. I planen ges även råd för planeringen av markanvändningen.

Information om val av plats för brunnen och byggande finns på miljöförvaltningens webbsidor:

Grundvattenområdena är utmärkta på kartan med gult. Det ställe som varit utmärkt i kommuncentrum är borttaget år 2011 från grundvattenklassificeringen.

Kartan nedan är på finska. Det går tyvärr inte att skapa direktlänkar till den svenska karttjänsten. Du kan byta språk uppe till höger i rutan och klicka på “Kartlager” (andra symbolen uppifrån i vänsterkanten) och välja “Bakgrundskarta” istället för “Guidekarta” och “Grundvattenområdena” under rubriken “Miljö” för att se grundvattenområdena på svenska.