Gå till innehållet

Nämnder och sektioner

Kommunstyrelsens mötesrum

Sjundeå kommun har fem olika nämnder som beslutar om de ärenden som delegerats till dem.


Förtroendemannaorganisationen i Sjundeå kommun består förutom av kommunfullmäktige och kommunstyrelse även av nämnder och sektioner.

Nämnderna och sektionerna är förtroendeorgan som leder produktionen av kommunens offentliga tjänster. Nämndernas och sektionernas möten är inte offentliga.

I förvaltnings- samt arvodestadgan för kommunens förtroendevalda definieras nämndernas och sektionernas uppgifter och mötesförfarande samt förtroendevaldas arvoden och rese-ersättningar.

Föredragningslistor och protokoll