Gå till innehållet

Kommunens klimatprogram


Flygbild på lokaltåget.

Sjundeå kommuns klimatprogram har uppdateras och trätt i kraft i början av 2023.

Klimatprogrammet hittar du här:

Klimatprogrammet har utarbetats för att stöda och styra kommunens klimatarbete. Med klimatprogrammet strävar man till att minska kommunorganisationens interna utsläpp och förbättra kommuninvånares och företag som verkar i kommunens möjligheter att minska sina egna utsläpp. I klimatprogrammet antecknas åt kommunen åtgärdsförslag med vilka man kunde nå utsläppsminskningar. Programmet förverkligas som en del av sektorernas egna verksamhet, utveckling och samarbete. Programmet gäller hela kommunens område.

På sommaren 2022 gjordes som stöd för beredningen av Sjundeås klimatprogram en klimatenkät riktad till kommuninvånare, med vilken man kartlade kommuninvånarnas åsikter om olika åtgärder för att minska utsläpp. Man fick sammanlagt 89 svar till enkäten och de har utnyttjats i beredningen av klimatprogrammet.

Enkätens resultat hittas här: