Gå till innehållet

Byggande

En lyftkran lyfter ett element till en villa från en långtradare.

Byggnadstillsynen i Sjundeå ger råd till byggare, övervakar att general- och detaljplanerna följs och beslutar om bygglov och åtgärdstillstånd. Kontakta byggnadstillsynen redan i början av planeringen och kolla vad som är möjligt och vilka tillstånd du behöver för ditt projekt.


Allmänt om byggnadstillsynen

Till byggnadstillsynens uppgifter hör att leda och ge råd till dem som bygger, att övervaka att man följer planer och att besluta om byggnadstillståndsärenden i kommunen. Byggnadstillsynen är en myndighetsuppgift och den ser till att man följer markanvändnings- och bygglagens bestämmelser och förordningar.

Det hör också till byggnadstillsynens uppgifter att för sin del försäkra sig om att man följer god byggnadssed och att den bebyggda miljön är hälsosam, trygg och hållbar. Byggnadstillsynens mål är att främja uppkomsten och bevarandet av en trivsam omgivning.

Kontakt

Byggnadstillsynen är anträffbar mån–tor 9–15.

Tomt till salu-skylt på Gräskärrsvägen.

Hitta en tomt i Sjundeå

Sjundeå kommun har gott om förmånliga tomter till salu både för villor och för höghus. Villatomter finns i synnerhet på Brännmalmen och höghustomter i centrum. Vi presenterar vårt tomtutbud på webbplatsen Kom till Sjundeå.fi. På webbplatsen hittar du också andra tomter till salu i Sjundeå.