Gå till innehållet

Dataskyddsbeskrivningar


Personalregistret upprätthålls för skötande av ärenden som berör kommunens personal. Registret omfattar kommunens personal.

Personalförvaltningens kundregister

Personalregistret upprätthålls för skötande av ärenden som berör kommunens personal. Registret omfattar kommunens personal.

Planläggningens kundregister

Planläggningens dataskyddsbeskrivning

Biblioteksverksamhetens kundregister

Personregistret upprätthålls för skötande av biblioteksverksamheten. I biblioteksverksamhetens kundregister ingår alla bibliotekets kunder.

Färd- och logistiktjänsternas kundregister

Färd- och logistiktjänsternas kundregister upprätthålls för skötande av färd- och logistiktjänsterna. I kundregistret ingår alla skolskjutskunder.

Förtroendevaldas kundregister

Förtroendevaldas dataskyddsbeskrivning

Ungdomsarbetets kundregister

Ungdomsarbetets kundregister upprätthålls för skötande av kommunens ungdomsarbete. I registret ingår ungdomsarbetet kunder och frivilligarbetare (Walkers).

Den grundläggande utbildningens kundregister

Den grundläggande utbildningens kundregister upprätthålls för skötande av tjänsterna inom grundläggande utbildning, eftermiddagsverksamhet, klubbverksamhet och elevvården. I registret ingår eleverna i årskurserna 1-9.

Byggnadstillsynens kundregister

Byggnadstillsynens dataskyddsbeskrivning

Småbarnspedagogikens kundregister

Småbarnspedagogikens kundregister upprätthålls för skötande av kommunens småbarnspedagogik. I registret ingår småbarnspedagogikens kunder med familjer.