Gå till innehållet

Förskoleskjuts


Vårdnadshavarna är själva skyldiga att ordna barnets skjuts till förskoleundervisningen och hem.
Sjundeå kommun ordnar gratis skjuts för de barn som deltar i förskoleundervisning (4 timmar per dag) enligt följande grunder:

Barn som ska till eller från småbarnspedagogiken får inte åka i de förskoleskjutsar som Sjundeå kommun ordnar.

Bekanta dig med principerna:

En kort och en normallång buss på Sjundeå hjärtas hållplats.