Gå till innehållet

Detaljplaneändring för Pickalanrinne


Planens läge

Planeringsområdet ligger i Saunaniemi i Störsvik. Saunaniemis bostads- och fritidsbostadsområde ligger på en skogsbevuxen ås omringat av golfplaner. Området är anslutet till vatten- och avloppsnätet. På området finns fritidsbostäder och egnahemshus.

Avståndet till kommuncentrum är ca 10 km och till Helsingfors-Karis stamväg 51 ca 4 km.
Avståndet till service: Butik 4 km, skola 10 km och daghem 1,7 km.
Störsviks bostadsområde ligger på ca 1 km:s avstånd.
Mellan stamvägen och Störsvik finns ytbelagd väg i gott skick samt lätt trafikled, som upphör ca 1 km före planområdet.

Planens mål och utgångspunkter

Kiinteistö Oy Pickalanrinne har lämnat in (4.1.2019) en ansökan om att ändra detaljplanen. Målsättningen är att kvartersområdet för byggnader som betjänar turistverksamheter (RM-1) ändras till kvartersområde för åretomboende (AO).

Ansökan motiveras bl.a. med det, att magistraten inte avvikande från tidigare praxis godkänner mantalsskrivning i en byggnad, vars användningsändamål är fritidsbostad. Den skärpta tolkningen har bland delägarna och invånarna lett till en förarglig situation med tanke på jämlikheten.

Kommunstyrelsen beslöt 25.2.2019, att ansökan om att anhängiggöra detaljplaneändringen godkänns.

Behandlingsskeden

  • Tekniska nämnden 14.1.2020 § 3 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan och kungöra PDB.
  • Tekniska nämnden 7.4.2020 § 58 beslutade att lägga fram det bifogade detaljplaneutkastet offentligt till påseende i 30 dagar vid kommunens tekniska kansli på adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; att kungöra om framläggandet av detaljplaneutkastet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; att begära av valda instanser utlåtanden om detaljplaneutkastet.
  • Tekniska nämnden 9.6.2020 § 80 beslutade att lägga fram det bifogade detaljplaneförslaget offentligt till påseende i 60 dagar vid kommunens tekniska kansli på adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; att kungöra om framläggandet av detaljplaneförslaget i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; att begära av valda instanser utlåtanden om detaljplaneförslaget.
  • Tekniska nämnden 17.11.2020 § 138 beslutade godkänna planläggarens svar på anmärkningar och utlåtanden och skicka dem till de som skrivit utlåtanden och anmärkningar; godkänna planläggarens förslag till detaljplaneändring för Pickalanrinne och vidarebefordra den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
  • Kommunstyrelsen 23.11.2020 § 248 beslutade skicka planläggarens förslag på detaljplaneändring för Pickalanrinne till kommunfullmäktige för godkännande.
  • Kommunfullmäktige 7.12.2020 § 86 har godkänt planen.
  • Beslutet har vunnit laga kraft 6.6.2022 och planen har trätt i kraft.
Tvåplansvillor i en sluttning med en väg i förgrunden.