Gå till innehållet

Daghemmen

Daghemmets lekplats. På bilden synd en sandlåda, i bakgrunden syns daghemmet.

Daghemmen erbjuder småbarnspedagogik för barn under skolåldern enligt familjens behov. I Sjundeå finns tre finskspråkiga daghem och ett svenskspråkigt daghem samt en finsk- och en svenskspråkig förskoleundervisningsenhet.  I daghemmen finns grupper för under 3-åriga, 3–5-åriga och 1–5-åriga. Daghemmen är i regel öppna kl. 7.00-17.00. Vi erbjuder barnen en trygg, lugn och naturnära miljö. I våra värden syns lek, delaktighet och glädjen att lära sig.


Som ett alternativ till kommunens daghem kan du använda kommunens servicesedel på nedanstående privata daghem.