Gå till innehållet

Handikapprådet


Handikapprådet i Sjundeå kommun har som uppgift att fungera som ett samarbetsorgan mellan handikappade personer, deras anhöriga och handikapporganisationer samt kommunens olika verksamhetsområden.

Handikapprådet sammanträder 4-5 gånger per år. Både egentliga medlemmar och ersättare kallas till varje möte, så att vi ska få en så bred uppfattning som möjligt av livssituationen hos handikappade och deras anhöriga i Sjundeå.

Verksamhetsplan

Handikapprådet strävar efter att vara proaktiv och vi lyssnar på handikappade kommuninvånares och deras anhörigas åsikter och önskemål. Vi fungerar så flexibelt som möjligt och reagerar på nya idéer som uppkommer via samarbetet. Vi förstärker dessutom vår ställning inom kommunens beslutsfattande samt tar upp aktuella diskussionsämnen. Vårt mål är att följa med den samhälleliga diskussionen och påverka handikappade personers situation, rättigheter och ett jämlikt liv.

Du kan kontakta handikapprådet via ordföranden.

Medlemmar 2021 – 2025

Ordförande

Tom Paasikivi (Sirpa Kaisla)

Viceordförande

Sinikka Hussi (Petri Etelävuori)

Övriga medlemmar

Anne Laakso-Sopukki (Jari Alopaeus)
Anne-Maj Blomqvist (Merja Laaksonen)
Karl Nilsson (Hilkka Toivonen)

Kommunens representant

Föredragande

Välfärdschef Paula Kivekäs

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala

(personliga ersättare inom parentes)