Gå till innehållet

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut


Protokollen finns att läsa på kommunens publiceringstjänst i ungefär två år. Man kan begära ett protokollsutdrag eller en kopia på ett gammalt protokoll siuntio@siuntio.fi(öppnas i en ny flik)

Granskade och underskrivna protokoll publiceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, sjunde dagen efter mötet.

Föredragningslistan finns att läsa fram tills protokollets publicering.