Gå till innehållet

Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser


Granskade och underskrivna protokoll publiceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, sjunde dagen efter mötet.

Föredragningslistan finns att läsa fram tills protokollets publicering.

Protokollen finns att läsa på kommunens publiceringstjänst i fyra år fr.om 2023. Äldre protokoll finns att läsa ungefär två år. Man kan begära ett protokollsutdrag eller en kopia på ett gammalt protokoll siuntio@siuntio.fi(öppnas i en ny flik)