Gå till innehållet

Fanjunkars torp


Nya Fanjunkars

Det återuppbyggda Fanjunkars, kulturhuset med många möjligheter, är beläget på en synlig plats mitt i Sjundeå kommuncentrum. Tillsammans med Alexis Kivis födelsehem och stugan i Tusby där han dog, ger Fanjunkars, Kivis hem under hans författarår, en ram för författarens liv. Såväl för kulturturismen som ur litterär och historisk synvinkel har allt detta en stor betydelse för att stärka den finska identiteten i ett integrerat Europa. Gamla Fanjunkars saker och Kivis egna föremål i museirummet tar besökaren tillbaka i tiden.

Fanjunkars

Projektet Fanjunkars

Projektets avsikt var att återuppbygga Sjundby slotts torp på kring 100 kvadratmeter som förstörts under Porkalas arrendetid till liknande som det såg ut på 1800-talet då Aleksis Kivi bodde där hos Charlotta Lönnqvist. Torpet var Sjundby slotts största soldattorp på hundra kvadratmeter.

Tanken på att återuppbygga Fanjunkars blev aktuell direkt efter att Porkalas arrendeområde återlämnats. Då fanns inte ekonomiska förutsättningar för projektet. Först år 2001 uppstod realistiska möjligheter att genomföra projektet.

För byggandet av Fanjunkars grundade Sjundeå kommun, Sjundeå församlingar, Hembygdens Vänner i Sjundeå rf och Sparbanksstiftelsen i Sjundeå tillsammans Stiftelsen Pro-Fanjunkars.

Pro-Fanjunkars styrelse (ordförande Henrik Sandström, Ismo Turunen, Henrik Rehnberg, Henrik Lindén, Esko Rahikainen och sekreterare Hilkka Toivonen) påbörjade planeringen av projektet och insamling av finansiering för projektet. De största finansiärerna för projektet på ca 230 000 € var Sparbanksstiftelsen i Sjundeå, AN-centralen (Pomovästs Leader+ projekt), Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden och Sjundeå kommun. Donationer på över 1 000 € erhölls av 12 andra donatorer. Också tiotals Sjundeåbor deltog i projektet med donationer och genom att delta i åtskilliga talkon. Totalt bokfördes över 2000 talkotimmar under projektet.

Byggandet startade på Aleksis Kivi-dagen 10.10.2003. Tre år senare, 10.10.2006, invigde statsminister Matti Vanhanen huset till ett minneshus för Aleksis Kivi och ett kulturhus för Sjundeå kommun samt slog den sista symboliska spiken i husets dörrkarm.

Stiftelsen Pro-Fanjunkars

Den år 2002 grundade Stiftelsen Pro-Fanjunkars har som målsättning att hedra Aleksis Kivis konst och minnet av Charlotta Lönnqvist och att upprätthålla allmänhetens intresse för nämnda personer och deras arbete.

2023–2024: Stiftelsen fortsätter sin verksamhet med att upprätthålla Fanjunkars. Stiftelsens styrelses sammansättning är följande: ordförande Henrik Sandström, viceordförande Eero Kling, styrelsemedlemmar Henrik Rehnberg, Esko Rahikainen, Carl Gottberg och Kim Juntunen. Hilkka Toivonen fortsätter som stiftelsens sekreterare.

Ta kontakt

Besöksadress

Fanjunkars
Aleksis Kivi vägen 1
02580 Sjundeå