Gå till innehållet

Kommunfullmäktige 2021–2025


Enligt kommunlagen ansvarar kommunfullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktigen i Sjundeå, som består av 27 medlemmar, väljs i kommunalval som ordnas vart fjärde år.

Du kan nå kommunfullmäktiges medlemmar på fornamn.efternamn@sjundea.fi.


Presidium

Ordförande
Merja Laaksonen (SFP)
1. viceordförande Mika
Mäenpää-Louekoski (SDP)
2. viceordförande
Rainer Sarviaho (Saml.)

Kommunfullmäktiges sammansättning

  • Samlingspartiet – 8 platser
  • Svenska folkpartiet – 8 platser
  • Finlands Socialdemokratiska parti – 5 platser
  • Gröna förbundet – 3 platser
  • Sannfinländarna – 3 platser

Samlingspartiet

Heikki Kaisla
Maria Koroma-Hintikka
Ville Kummala
Heikki Leikola
Marko Linnala
Rainer Sarviaho
Pauliina Sjöholm
Marko Suoknuuti

Svenska folkpartiet

Laila Andersson
Rabbe Dahlqvist
Susanne Ekström
Kim Juntunen
Anders Karell
Merja Laaksonen
Erik Perklén
Stefan Svanfeldt

Finlands Socialdemokratiska parti

Arja Alho
Tony Khalil
Mika Mäenpää-Louekoski
Kristian Parviainen
Mervi Lahtinen

Gröna förbundet

Minna Sneck
Satu Söderlund
Hilkka Toivonen

Sannfinländarna

Heidi Kimari
Dax Sheffield
Paula Tuominen, (Sannf.)

Fullmäktiges sekreterareFölj med mötet

Vem som helst kan följa med mötena eftersom de är offentliga. Mötena hålls i auditorium på Bidningscampuset Sjundeå hjärta, Parkstigen 2.

Du kan även följa med mötet som direkt nätsändning på Sjundeå kommuns Facebook -sida.

Föredragningslistor och beslut

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på torsdagen före mötet.

Protokoll upprättas över mötet som publiceras på internet, föredragningslistan tas bort när protokollet är publicerat.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten KTWeb till och med 31.12.2022.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten Triplan från 1.1.2023.

Möten våren 2024

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden på måndagar kl. 18.30 och även då fullmäktigeordföranden anser det vara nödvändigt. 

  • 12.2
  • 18.3
  • 8.4
  • 20.5
  • 10.6