Gå till innehållet

Kasabergets detaljplan


Mossbevuxna klippor i en tallskog.

Planens läge och utgångspunkt

Området finns i Störsvik, ca 9 km söderut från kommuncentrum. Området angränsas på norra, södra och västra sidan av Pickala golfplan. På områdets östra sida ligger Bastuuddens småhusområde.Områdets yta är ca 19.7 hektar och det är i sin helhet obebyggt förutom Störsviksvägen som löper genom området. Området befinner sig på den branta bergsryggen i öst-västlig riktning.

Målet med planen

Ett semesterbostadsområde planläggs på området. Det kommer att uppstå 40 tomter. Det är meningen att göra området till ett trivsamt, attraktivt område som tar hänsyn till sin miljö. I kommunens utvecklingsbild för markanvändningen 2003-2040 konstateras att Störsvik är ett attraktivt bostadsområde samt ett livligt område för rekreationstjänster. Målet, enligt utvecklingsbilden, är att skapa klara landskapshelheter. I takt med områdets utveckling kommer områdets positiva potential i användning.

Behandlingsskeden

  • Man har kungjort planens anhängiggörande den 27.11.2010 på Sjundeå kommuns anslagstavla och på internetsidorna
  • Planen för deltagande och bedömning har varit till påseende  15.6-1.7.2011 i kommunens tekniska kansli.
  • Planeutkastet hölls till påseende 15.6.-1.7.2011 i kommunens tekniska kansli, kungjort på kommunens anslagstavla, i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat.
  • Planeförslaget hålls till påseende