Gå till innehållet

Anhängiga
detaljplaner

Flygbild över Sjundeå kommuncentrum mot Tjusträsk

I detaljplanen anges hur ett område ska användas i framtiden: vad som ska bevaras, vad som får byggas, var och på vilket sätt. I planen anges t.ex. byggnadernas läge och storlek och vad de ska användas till. Bekanta dig med aktuella detaljplaneprojekt här.