Gå till innehållet

Miljö och natur

En björkskog. Björkarna har gröna löv, det går en stig på marken bland det gröna gräset.

Naturen i Sjundeå är mångsidiga och vi kan njuta av den på många olika sätt. Miljöväsendet strävar efter att påverka kommuninvånarna och företagen att förorsaka möjligast lite miljöolägenheter och att förebygga eventuella olägenheterna med måttliga medel och kostnader.


Kontakt

Tekniska kansliet

Servicetider

Tills vidare öppet enbart genom tidsbokning

E-post

Feedback

Respons om gatuunderhåll och miljö ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.