Gå till innehållet

E-tjänster


Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster använder sig av en elektronisk e-tjänstplattform. Genom tjänsten kan vårdnadshavaren uträtta ärenden i webbtjänsten oberoende av tid och plats. E-tjänster används säkert via krypterat dataförbindelse.

Inloggning till småbarnspedagogikens e-tjänstportal sker med vårdnadshavarens bankidentifieringskod
via suomi.fi. Efter inloggningen finns uppgifter om barnet och familjen (på svenska eller finska) färdigt på befolkningsregistersystemet (BDS),
som e-tjänstprogrammet har förbindelse till.

Logga in på E-tjänsten

Ansökningar i elektroniskt format

  • den kommunala småbarnspedagogiksansökan för barn 0-5 år
  • servicesedel för ordnande av privat småbarnspedagogik (Obs! ansökan om vårdplats sker direkt till ett privat daghem. När platsen har bekräftats ansöker familjen om servicesedeln).

Man ansöker om plats i förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik även i fortsättningen via Wilma.

Beslut i elektroniskt format

Kommunal småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om den kommunala småbarnspedagogiken
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter

 Kommunal förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om förskoleundervisning (kostnadsfri förskoleundervisning 20 timmar i veckan)
  • kompletterande småbarnspedagogik (antal timmar)
  • beslut om klientavgifter inom kompletterande småbarnspedagogik

 Privat småbarnspedagogik hos serviceproducent

  • placeringsbeslut om privat småbarnspedagogik
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter
  • beslut om servicesedelns värde i privat småbarnspedagogik