Gå till innehållet

Enskilda vägar


De enskilda vägar som åsyftas här är sådana vägar, som vid någon officiell förrättning har grundats en vägrätt på. För vägens skötsel ansvarar delägarna, dvs. alla de som har nyttjanderätt till den aktuella vägen.

I Sjundeå är det miljö- och byggnadsnämndens vägförrättningssektion, som sköter vägnämndens uppgifter.

Vägförrättningssektionen handlägger bidrag för enskilda vägar och behandlar enligt den gamla lagen om enskilda vägar (358/1962) innan 31.12.2018 anhängiggjorda ärenden som omfattas av sektionens befogenheter. Vägförrättningssektionen tar inte emot rättelseyrkanden av väglagen då den nya lagen om enskilda vägar trätt i kraft 1.1.2019.

Anmälningsskyldigheter

Efter årsskiftet bör väglagen informera till Lantmäteriverkets register väglagets kontaktuppgifter.

Det sker via LMV:s hemsida genom en särskild blankett, som kan hittas bl.a. här:

Den andra anmälningsskyldigheten gäller alla enskilda vägar. Lagen om enskilda vägar förutsätter att väglagen och även oorganiserade vägar levererar information till Digiroad om trafik- och vägbegränsningar. Digiroad är Trafikverkets (från och med 1.1.19 Trafikledsverket) nationella väg- och gatuinformationssystem.

Tilläggsuppgifter om Digiroad hittas här:

Informationen som ska levereras är: information om permanenta viktbegränsningar, samt information om trafikförbud och begränsningar (t.ex. förbjudet att köra med motordrivet fordon) inkl. eventuella extra plåtar (t.ex. tillåtet att köra på tomten). Dessutom bör det levereras en kopia av kommunalt medgivande för ovanstående märken. Information bör också levereras i sådana fall, där vägen inte har begränsningar. Informationen till Digiroad bör levereras via e-post till info@digiroad.fi.

Mer information om den nya lagen om enskilda vägar:

Lantmäteriverket, kundservice tel +358 29530 1120

kundservice(at)lantmateriverket.fi

Underhållsbidrag för år 2023 för enskilda vägar

Bidragsansökan bör vara framme i kommunen senast 29.2.2024. Bifoga protokoll från sista årsmötet och bokslut från den sista bokföringsperioden. Bidragsansökningarna skickas till adressen: Sjundeå kommun, vägförrättningssektionen, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå.