Gå till innehållet

Daghemmet Lilla Alexis


På daghemmet Lilla Alexis bemöter vi alla barn jämlikt och beaktar deras individuella behov i samarbete med vårdnadshavarna.
Barnen stöds i deras utveckling och ges mångsidiga möjligheter till lärande i en trygg och stimulerande miljö.

Leken är viktig i vardagen, barnen lär sig genom leken.
I Lilla Alexis verksamhet fästes stor vikt vid att skapa barnen en bra språklig grund för det kommande skolspråket (svenskan), men även barnens eventuella andra hemspråk beaktas på ett positivt sätt.

Ett gott och fungerande samarbete mellan hemmet och daghemmet är av stor betydelse.

Öppettider

kl. 717 (eller enligt behov)

Besöksadress

Kontaktuppgifter