Gå till innehållet

Flyttning av fordon


Kommunen är med vissa förutsättningar skyldig att flytta skrotfordon till ändamålsenlig avfallsbehandling enligt lagen om flyttning av fordon (828/2000) samt i vissa fall enligt MBL och avfallslagen.

Kommunen flyttar ändå skrotfordon bort från privata gårdsområden, lagerområden eller andra områden som är avsedda för privat bruk endast på en välmotiverad grund och skriftlig begäran av innehavaren av det privata området.
Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta myndigheten för de kostnader som ordnandet av flyttningen, flyttningen och förvaringen av fordonet samt förvaltningen medfört.

En svart personbil dras upp på flaket till en bärgningsbil.