Gå till innehållet

Beslutsfattande

En klubba på ett bord.

Enligt kommunallagen uttövas beslutanderätten i kommunen av fullmäktige, kommunstyrelsen, andra förtroendeorgan och tjänsteinnehavarorganisationen. Kommunalt beslutsfattande är offentligt och organens protokoll samt tjänseinnehavarnas beslut finns till påseende.


Förtroendeorganen