Gå till innehållet

Detaljplan och detaljplaneändring för järnvägsområdet


Detaljplanering av järnvägsområdet ingår i planläggnings-programmet godkänd av kommunfullmäktige 12.2.2024. Planeringsområdet ligger i Sjundeå kommuncentrum.

Målet med denna detaljplan och detaljplaneändring är att möjliggöra åtgärder gällande Sjundeå stations förbättrings-projekt genom att säkra bl.a. tillräckliga områdesreserveringar för det nya sidospår som granskas för närtågens övernattning. Målen och avgränsningen av planeringsområdet kan justeras allteftersom planläggningen fortskrider.

Trafikledsverket har i samarbete med Sjundeå kommun påbörjat beredningen av järnvägsplanen på hösten 2023 för att förbättra Sjundeå station. Meningen är att järnvägsplanen blir färdig under året 2024.

Tekniska nämden (16.4.2024 § 40) beslutade ställa beredningsmaterialet för järnvägsområdets detaljplan och detaljplaneändring enligt MBL § 62 och MBF § 30 offentligt till påseende.

Beredningsmaterialet hålls flamlagt på Sjundeå kommunhus (Parkstigen1, 02580) och kommunens webbsida för planläggning 10.5.-10.6.2024. Åsikter kan under framläggningstiden skickas till e-post tekninen(at)siuntio.fi eller Sjundeå kommun, tekniska kansliet, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå.

Planläggare

Juha Suominen, juha.suominen(at)sweco.fi, p. 040 158 1791

Kontakt på Sjundeå kommun

Tekniska kansliet

Servicetider

Tills vidare öppet enbart genom tidsbokning

E-post