Gå till innehållet

Detaljplan och detaljplaneändring för järnvägsområdet

Detaljplanering av järnvägsområdet ingår i planläggnings-programmet godkänd av kommunfullmäktige 12.2.2024. Planeringsområdet ligger i Sjundeå kommuncentrum.

Målet med denna detaljplan och detaljplaneändring är att möjliggöra åtgärder gällande Sjundeå stations förbättrings-projekt genom att säkra bl.a. tillräckliga områdesreserveringar för det nya sidospår som granskas för närtågens övernattning. Målen och avgränsningen av planeringsområdet kan justeras allteftersom planläggningen fortskrider.

Trafikledsverket har i samarbete med Sjundeå kommun påbörjat beredningen av järnvägsplanen på hösten 2023 för att förbättra Sjundeå station. Meningen är att järnvägsplanen blir färdig under året 2024.

Tekniska nämnden (6.2.2024 § 15) har beslutat att kungöra anhängiggörandet av Järnvägsområdets detaljplan och detaljplaneändring och godkänna planen för deltagande och bedömning (MBL 63 §) och framlägga den till påseende. PDB hålls flamlagd på Sjundeå kommunhus (Parkstigen1, 02580) och kommunens webbsida för planläggning 23.2.-15.3.2024. Åsikter gällande planen för deltagande och bedömning ska lämnas in under tiden som handlingarna är framlagda per e-post tekninen(at)siuntio.fi eller Sjundeå kommun, tekniska kansliet, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå.