Gå till innehållet

Pickala bro


Bron ligger mellan Västra och Östra Kungsbron, i södra delen av Vikträsk därifrån Pickala å rinner ut i Finska viken. Bron är avsedd endast för gång- och cykeltrafik.

Redan från 1300-talet hittar man anteckningar om en kustlandsväg som förenar Åbo och Viborgs slott, Stora Strandvägen, som man senare började kallas Kungsvägen

Den delar Sjundeå från två riktningar. Den södra rutten går från Ingå via Degerby till Sunnanvik och den norra går från Virkby förbi kyrkbyn.

Vägarna förenas i Sunnanvik och går över Pickala å i Broända söder om Vikträsk där det också har funnits ett gästgiveri.

De första anteckningarna om Pickala bro är från år 1555-56. Här vid knutpunkten för vattenlederna och kustvägen torde det har funnits en klaffbro, eftersom vattentrafiken fortsatte ända upp till Sjundby fors. På 1700-1800 –talen har det öster om bron hållits höstmarknader, dit folk kommit från när och fjärran.

Den nuvarande gångbron blev färdig i september 1991. År 1986 beslöt vägverket att riva den dåliga bron och inte bygga någon ny bro. Entusiastiska sjundeåbor grundade en förening, Brobyggarna, som av myndigheterna fick tillstånd att riva bron och bygga en ny. Den gamla bron brändes i september 1987 och den nya bron byggdes på de gamla brokistorna..

Väster om ån fungerar Finlands första naturskola i en byggnad som kallas Åvikhemmet och som minister Rafael Erich har donerat till Sjundeå församling och Folkhälsan.