Gå till innehållet

Planläggning

Flygbild på Brännmalmen där alla hus har röda tak.

Planläggningen innebär planering av markanvändning, vars mål är att trygga byggandet av en god livsmiljö.


Allmänt om planläggning

Planläggningen innebär planering av markanvändning, vars mål är att trygga byggandet av en god livsmiljö. Med hjälp av planläggningen beslutar man om placeringen av olika funktioner så som boende och rekreationsområden på området. Planläggningen delas in i olika planläggningsnivåer vilka är landskapsplan, generalplan och detaljplan. Sjundeå omfattas av Nylands landskapsplans område. I kommunen är det tekniska avdelningen som ansvarar för generalplanerna, detaljplanerna och stranddetaljplanerna.

Planeringen av styrningen av markanvändningen grundar sig på markanvändnings- och bygglagen. Markanvändningen påverkas därtill av speciallagstiftning samt av strategier på region- och kommunnivå så som av markpolitiken och av byggnadsordningen.

Planläggning innebär ofta samordnandet av olika intressen och konflikter. Planerna bereds i samarbete med olika aktörer och i enlighet med markanvändnings- och bygglagen hörs de delägande i planprojekten. Genom att informera om planläggningen försäkrar man sig om att de delägande kan höras och inverka på planläggningen.

Delägande är de på vilkas förhållanden och fördelar planen kan inverka, så som invånare, grannar och markägare. I beredningen av planerna samarbetar man också med olika myndigheter så som med statliga myndigheter. Syftet med sådana förhandlingar är att främja beredningen av de regionala målsättningarna.

Kontaktuppgifter

Tekniska kansliet

I tekniska kansliets lokaler finns byggnadstillsynen, miljötillsynen, servicecentralen samt kommunutvecklingsavdelningen. På kommunutvecklingsavdelningen kan du också träffa företagsrådgivaren. Du kan träffa personal enligt överenskommelse.

Servicetider

Tills vidare öppet enbart genom tidsbokning

E-post