Gå till innehållet

Informationsresursen Koski


Informationsresursen Koski innehåller riksomfattande studieprestations- och examensuppgifter om den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Anordnare av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning har infört uppgifter om elevernas enskilda studieprestationer och avlagda examina i KOSKI-tjänsten från och med 2018. Informationsresursen innehåller även uppgifter om studierätter samt centrala innehåll och kunskapskrav i avlagda examina.

Uppgifter om elever i kommunens grundutbilning sparas i informationsresursen Koski i enlighet med Undervisningsministeriets anvisningar (OPG-2626-2021)

I samband med Koski finns en s.k. tjänst för överlämning av uppgifter, genom vilken man även kan sammanföra och överlämna uppgifter om studentexamen från 1990, högskoleexamina och -studieprestationer samt studierätter huvudsakligen från och med 1995 samt uppgifter om ansökan till och urval av studerande till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning.

Användning och kontroll av information i informationslagret

Utnyttjande av uppgifterna i informationsresursen och kontroll av dem
Olika myndigheter använder redan uppgifterna i Koski, och användningen utvidgas ständigt. Till exempel använder Folkpensionsanstalten, dvs. FPA, uppgifter om den grundläggande utbildningen och andra stadiet vid behandling av studieförmåner, utkomstskyddsförmåner, grundläggande utkomststöd, studiepensioner och rehabiliteringsförmåner. Statistikcentralen ersätter sin egen separata informationsinsamling genom att centraliserat hämta examens- och studieprestationsuppgifter från Koski. Uppgifter utnyttjas ständigt även i olika slags utvärderings- och uppföljningsundersökningar.

Obligatoriska personuppgifter vid skapande av studierätt

Koski förutsätter att vid skapande av studierätt uppges personens förnamn, tilltalsnamn, efternamn och därtill en personlig identifieringsuppgift. Denna personliga identifieringsuppgiften är i första hand den finska personbeteckningen. Om en elev som studierätt skapas till inte har någon personbeteckning, används elevnumret som personlig identifieringsuppgift.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för informationsresursens och överlämningstjänstens administration och utlämnande av uppgifter.

Sjundeå kommun överför uppgifterna från den operativa informationssystemen inom grundläggande utbildningen (Primus) till den nationella informationsresursen Koski.