Gå till innehållet

Påverkansorganen

Åtta olika personers händer håller i varandra och bildar en ring.

I kommunen finns ett ungdomsfullmäktige, ett äldreråd eller handikappråd och det är kommunstyrelsen som beslutar om deras uppsättning, tillsättandet av dem och om deras verksamhetsförutsättningar.