Gå till innehållet

Övervakning av ytvatten


Sjundeå ås vattendrag hör till Kymmene älv – Finska Vikens vattenvårdsområde. Den totala längden av åarna i Sjundeå ås vattendrag uppgår till 61 kilometer.

Sjundeå ås huvudfåra anses vara en av de bäst bevarade åvattendragen med tanke på naturtillståndet. En del av Sjundeå ås huvudfåra samt sex bifårors vattendrag hör till Natura-området.

Några små moln på blå himmel speglar sig i den spegelklara vattenytan i en sjö, tallgrenar på sidan och skog i horisontlinjen, vass nära horisontlinjen i sjön.
Sjön Nummijärvi i norra Sjundeå.