Gå till innehållet

Äldrerådet


Äldrerådets i Sjundeå uppgift är att följa med och främja den verksamhet som ur äldre personers perspektiv sker inom olika sektorer i kommunen.

Rådet bereds möjlighet att inverka på planeringen, beredningen och uppföljningen av olika verksamheter inom kommunen vilka har betydelse får den äldre befolkningens välmående, hälsa, deltagande, livsmiljö, boende, möjligheter att rära sig och för att kunna klara sig i det dagliga livet.

Äldrerådet har rätt att få uppgifter om sådana ärenden som bereds i kommunen och som har betydelse för den äldre befolkningen.

Medlemmar 2021 – 2025

Ordförande

Sulo Tikka (Väinö Lehto)

Viceordförande

Clas Czarnecki (Darling Rönnberg)

Övriga medlemmar

Britt-Marie Friberg (Maria Koroma-Hintikka)
Carl-Johan Grönberg (Merja Laaksonen)
Hilkka Toivonen (Reijo Korhonen)

Kommunens representant

Föredragande

Välfärdschef Paula Kivekäs

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala

(de personliga ersättarna inom parentes)