Gå till innehållet

Daghemmet Pikku-Lotta


Pikku-Lotta finns på Sjundeå Station i en naturnära och lugn miljö. Det är ett litet, hemlikt och varmhjärtat daghem med två grupper för barn i åldern 0-3 år.

Vi erbjuder barnen en trygg dag i småbarnspedagogiken med mångsidig verksamhet. För närvarande betonas musik-, motions- och naturfostran i vår verksamhet. Vi gör utflykter till skogen och näromgivningen varje vecka. Varje dag innehåller musik och sång. Vi uppskattar vardagsmotion som vårt gårdsområde ger goda möjligheter till.

Vår verksamhetsidé är att förverkliga pedagogik i smågrupper utgående från barnen och deras åldrar och vi jobbar över gruppgränser.

Vår lärmiljö möjliggör en rofylld och mångsidig lek i lugn och ro, och det är möjligt att ändra miljön utgående från olika behov.

Daghemmet Pikku-Lottas fasad.
Daghemmet Pikku-Lottas lekplats.

Öppet

6.30-17

Besöksadress

Kontaktuppgifter