Gå till innehållet

Byggförbud

Ett fingerat trafikmärke med förbud mot grävarbeten ovanpå en obebyggd tomt.

Tekniska nämnden kan utfärda byggförbud eller åtgärdsbegränsning i ett planområde medan en general- eller en detaljplan utarbetas. Byggförbud gäller också i ett område som fullmäktige godkänt en detaljplan eller en detaljplanändring för tills detaljplanen vunnit laga kraft. I följande områden gäller byggförbud: