Gå till innehållet

Gymnasium och yrkesinstitut


Sjundeåungdomarna genomför sina studier på andra stadiet i allmänhet i gymnasier eller yrkesläroanstalter i Lojo eller Kyrkslätt. En del av ungdomarna fortsätter sina studier i läroanstalter i huvudstadsregionen.

Läroplikten utvidgas och studierna på andra stadiet har blivit avgiftsfria för de ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten. Läropliktslagen trädde i kraft år 2021.

Den läropliktiges vårdnadshavare ska se till att den läropliktige fullgör läroplikten (LPL 9 §).

Utbildningsanordnaren har till uppgift att följa upp hur studierna framskrider. Utbildningsanordnaren ska meddela den läropliktiges vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare, om den läropliktige  inte framskrider tillräckligt med studierna. Utbildningsanordnaren ska dessutom utreda om de stödåtgärder som den läropliktige omfattas av från utbildningsanordnarens sida är tillräckliga och vid behov hänvisa den läropliktige till andra ändamålsenliga tjänster.

Alternativ i närområdet

Läs mer: