Gå till innehållet

Multilitteracitet plan och läsdiplomer


I biblioteket utvecklas kommunens multilitteracitetsplan. Den gamla planen är för åren 2020–2021. Planen uppdateras med beaktande av bibliotekets nya verksamhetsmiljö i Bildningscampuset Sjundeå hjärta.

Läsdiplom

Lågstadiets klasser kan om de vill genomföra läsdiplom under läsåret. Läsdiplomet genomförs genom att läsa ett överenskommet antal böcker under läsåret. Man kan även lägga till olika uppgifter med litteraturtema som görs under lektionernas till att utföra läsdiplomet. Ifall du är intresserad av att tillsammans med din klass utföra läsdiplomet ska du ta kontakt med informatiker Viljami Lumikko.  

Nedan hittar du boklistor per årskurs och uppgifter gällande läsdiplomet. 

Mer information

Öppettider

Kundbetjäningstider

Måndag 13–19
Tisdag 13–19
Onsdag 10–16
Torsdag 13–19
Fredag 10–16

Meröppet bibliotek

Måndag 8–20
Tisdag 8–20
Onsdag 8–20
Torsdag 8–20
Fredag 8–16
Lördag 8–16
Söndag 8–16

Besöksadress