Gå till innehållet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 


Tre barn plaskar vid bassängkanten
Simklubben ordnas i kommunens simhall på torsdagar.

I Sjundeå har teman för klubbarna som stöds av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet under läsåret 2023–2024 valts utifrån barnens och de ungas önskemål.

Klubbledarna är utövare, yrkeskunniga och personer som arbetar med barn och ungdomar samt föreningar, företag och samfund som verkar på området.

Klubbarna är avgiftsfria och de ordnas i huvudsak på platser som är bekanta för eleverna, i skolan eller skolans näromgivning. Det är meningen att klubbarna börjar så snart som möjligt efter skoldagen. För klubbmedlemmarna serveras mellanmål innan klubben börjar.

En del av klubbarna är avsedda för lågstadieelever och en del för högstadieelever. Hobbyerna hålls varje vecka efter skolan i regel från början av september till maj, utom under skolornas lovtider och söckenhelger.

Sjundeå kommun har beviljats statsbidrag för projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är Utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsform, vars mål är att öka barns och ungdomars välbefinnande genom göra det möjligt för alla barn och unga att utöva en givande och kostnadsfri hobby i samband med skoldagen. Verksamhetsmodellen planeras, byggs och prövas tillsammans med de aktörer som producerar hobbyer.

Anmälan

Man informerar om klubbarna via Wilma innan de börjar. Anmälan till klubbarna i Sjundeå som stöds av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet sker huvudsakligen under början av hösten. Ifall det ännu finns platser kvar i klubbarna öppnar vi anmälan på nytt och meddelar om det via Wilma under läsåret. Klubbledarnas kontaktuppgifter skickas med bekräftelsen av deltagandet. Vänligen avboka deltagandet om hobbyn inte känns rätt.

Skjuts

Om deltagande i klubben orsakar ändring i barnets skjutstidtabell, ska barnets vårdnadshavare utreda om det finns senare skjuts efter klubben eller måste vårdnadshavaren själv ordna skjutsen hem.

Hobbyklubbarna enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamheten under läsåret 2023–2024: 

KlubbKlubbledareDag och tidDeltagareKlubbverksamhetens innehållUtrymme
Gamergroup 1Miika SmolskyOns. 13:30–14:30Åk 1-2Planera dataspel, spela tillsammans och kodaC218
Gamergroup 2Mika PuurunenOns. 14:30-16:00Åk 3-6Planera dataspel, spela tillsammans och kodaC218
TemppufudisAlexander WessbergMån. 14:00-16:00Åk 1-6Fotbollsklubb. Klubbens slutliga innehåll bestäms av deltagarnas intressen.Gymnastiksal
TeamSaliMaija SivonenTis. 15:15-16:30Åk 7-9Gymträning för högstadieelever. I klubben får de unga råd för att genomföra träning tryggt.Gym
MusikklubbenSami KarjalainenTors. 14:15-16:00Åk 1-6Musikklubb, där du provar och lär dig olika saker med anknytning till musik, som t.ex. att spela olika instrument, göra egna låtar, sjunga ensam eller tillsammans osv.B141
SimklubbenSami Heikkinen (simlärare)
Siiri Kangas (handledare)
Tors. grupp 1 14:30-15:30
Tors. grupp 2 15:30-16:30
Åk 1-6Grupperna tränar simning på olika sätt. Simningen sker i kommunens simhall dit eleverna tas med buss efter skoldagen.Sjundeå simhall

Kontaktuppgifter