Gå till innehållet

Stöd för växande och lärande


En liten flicka och en kvinna sitter vid ett bord och arbetar med uppgifter.

Småbarnspedagogiken har som uppdrag att stödja barns utveckling och tillväxt. Varje barn behöver stöd i sin tillväxt och utveckling. Stödet för utveckling och lärande en del av den småbarnspedagogiska verksamheten med hög kvalitet och hör till alla barn som behöver det. I småbarnspedagogiken används tre nivåer av stöd: Allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Förverkligandet av stödet sker med pedagogiska och strukturella lösningar samt lösningar som stöder välbefinnandet. Målet är ett tidigt och vältajmat stöd för att stöda barns välbefinnande och utveckling.

Utgångsläget för att ordna stöd för utveckling och tillväxt är

  • barnets styrkor samt
  • behov gällande utveckling och lärande

Stöd för växande och lärande omfattar

  • lösningar som möter barnets individuella behov samt
  • · lösningar som berör hela gruppen och lärmiljöerna

I att upptäcka barnets behov av stöd samt i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av stödet är samarbetet med barnets vårdnadshavare, lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik samt övrig personal viktigt.

Om det i småbarnspedagogiken väcks en oro över barnets tillväxt, utveckling eller inlärning diskuteras ärendet med barnets vårdnadshavare. I småbarnspedagogik stöder man barnets utveckling och lärande på det sätt som barnets behov förutsätter. För barnet är det viktigt att stödet bildar en konsekvent kontinuitet under småbarnspedagogiken samt när barnet börjar förskola och skola.

Barn i förskoleålder / Stöd för växande och lärande

De barn som deltar i förskoleundervisning året innan den grundläggande utbildningen börjar hör enligt lagen om grundläggande utbildning till kretsen för stöd för växande och lärande. Enligt lagen har barn rätt att få tillräckligt med stöd direkt då behovet uppstår. Stödet för fostran och inlärning har tre nivåer: allmänt, intensifierat och särskilt stöd

I Sjundeås läroplan för förskoleundervisning har skrivits stöd för växande och lärande under förskoleåret. Läs mer om stöd för växande och lärande under förskoleåret här(öppnas i en ny flik).

Sjundeå kommun har deltagit i projektet Växttakt, som är en dela av Undervisnings- och kulturministeriets utveckling av stöd och inklusion. Utgångspunkten är att varje barn får det stöd hen behöver transparent, systematiskt, multiprofessionellt, i rätt tid och med rätt styrka i ett så tidigt skede som möjligt.

Förlängd läroplikt

Barnet hör till kretsen för förlängd läroplikt ifall hen inte har möjligheten att nå de fastställda målen på nio år på grund av svårt handikapp eller sjukdom.

Beslutet om förlängd läroplikt fattas i huvudsak innan läroplikten börjar. Vårdnadshavaren beslutar om barnet deltar i förskoleundervisning som föregår läroplikten som femåring. Sex år gamla barn är läropliktiga. Vårdnadshavaren ansöker om förlängd läroplikt med blanketten Avvikande start av grundläggandeutbildning. Till blanketten ska man bifoga nödvändiga utlåtanden från sakkunniga.

Guide till vårdnadshavaren

Kontaktuppgifter