Gå till innehållet

Anslutning till vattentjänstverket


Enligt lagen om vattentjänster ska en fastighet som ligger på vattentjänsteverkets verksamhetsområde ansluta sig till den centraliserade vattenförsörjningen. Kommunens miljömyndighet kan med vissa motiveringar bevilja en fastighet som byggs befrielse från anslutandet till vatten- och avloppsnätverket.

På vattentjänsteverkets verksamhetsområde ska man ansluta sig till vattenledningen, avloppet och dagvattenavloppet om de har byggts på området. På glesbygdsområdet kan man höra sig för om möjligheten att ansluta sig.

Vatten- och avloppsanslutning på obyggd tomt.