Gå till innehållet

CAMPUS / Ändring av detaljplan, fas 2 (Campus II)


Planens läge

Planeringsområdet i kommuncentrumet öster om Sjundeåvägen som ägs av Sjundeå kommun omfattar omgivningen av den gamla hälsocentralsbyggnaden.

Planens mål och behandlingsskedet

Målet med detaljplaneändringen för 2 skedet (Campus II) är att till området planera boende och service på eget villkor enligt kommunens HINKU-​mål samt uppmuntra till träbygge.  

Campus 2. skedets ändringsförslag till detaljplan har varit till påseende enligt MBF 27 § 4.4-5.5.2022. I synnerhet förutsätter den nya granskningen av anslutningsarrangemangen att detaljplaneförslaget läggs fram på nytt.

Helhetsbyggnadsrätten på planeändringsområdet (6.2.2024) bibehålls samma som i det tidigare förslagsskedet (13 385 k-m2), men byggnadsrätten som har planerats för dagligvarubutiken (450 k-m2, antalet våningar I) har flyttats till ett nytt kvartersområde för närtjänster (PL) i gathörnet vid Sjundeåvägen och Charlotta Lönnqvists väg.

Ny framläggning av detaljplaneändringens förslagsskede – Campus II

Ändringsförslaget av detaljplanen med dess dokument läggs fram enligt MBF § 32 22.3–22.4.2024 på kommunens webbsida och på Sjundeå kommunhus (adress Parkstigen 1, Sjundeå) under kansliets öppettider. 

Eventuella anmärkningar ska skickas senast 22.4.2024 kl. 15 till: tekninen(at)siuntio.fi eller Tekniska kansliet/Sjundeå kommun, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå.

Ytterligare uppgifter om detaljplanen

Laura Poutamo

planläggare
tfn  040 752 3907
laura.poutamo(at)tengbom.fi,