Gå till innehållet

Stöd för växande och lärande i förundervisningen


De barn som deltar i förskoleundervisning hör enligt lagen om grundläggande utbildning till kretsen för stöd för fostran och inlärning.

De tre nivåerna för barnets stöd för växande och lärande i förskoleundervisningen är

Som utgångspunkt för anordnande av stöd för fostran och inlärning är varje barns och barngrupps styrkor samt behov att lära sig och utvecklas.

Barn som behöver intensifierat och särskilt stöd är i förskolan i de förskolegrupper som finns i samband med skolorna.

Det är viktigt att förskoleundervisningens anordnare är medveten om stödet barnet behöver innan förskoleundervisningen börjar. Ordnandet eller fortsättandet av stöd för barnet i
förskoleundervisningen planeras i yrkesövergripande samarbete med vårdnadshavarna och eventuellt med andra sakkunniga och undervisningspersonalen.

Barnets intensifierade stöd planeras och det förverkligas i praktiken enligt barnets plan för lärande. För de barn som behöver särskilt stöd som stöd för sitt lärande, fattas ett separat beslut om stöd och en individuell plan gällande arrangerande av utbildning för barnet (IP). I den bokförs praktiska åtgärder och pedagogiska lösningar med hjälp av vilka barnet får det för hen nödvändiga särskilda stöd i förskoleundervisningen.

Ifall det allmänna stödet inte räcker påbörjas för barnet åtgärder för att ordna intensifierat stöd. Det intensifierade stödet är starkare än det allmänna stödet samt ett för barnet mer individualiserat stöd för växande och lärande.


Tilläggsinformation