Gå till innehållet

Aleksis Kiven koulu


I Aleksis Kiven koulu studerar man inom den högklassiga grundläggande utbildningen mångsidigt och ansvarsfullt. I skolans verksamhetskultur fäster man uppmärksamhet till samarbete, sociala kunskaper, kontroll av vardagen samt gott uppförande. 

Aleksis Kiven koulu är en enhetsskola med ca 520 elever. Skolan finns i Sjundeå centrum i nära anslutning till stationen. Läsåret 2022-2023 startar den 11 augusti 2022 på det nya bildningscampuset Sjundeå hjärta.

Skolans tyngdpunktsområden är företagande, internationalism och hållbar utveckling. En väsentlig del av vår verksamhetskultur är samarbete över klassgränser, gemensamma lärare och starkt teamarbete. Vi utvecklar kontinuerligt användning av informations- och kommunikationsteknologi vid undervisningen. Aleksis Kiven koulus vardag och fest kan du följa med i Facebook (https://www.facebook.com/akksiuntio/(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)).

Skolan stöder elevernas välbefinnande och skapar goda förutsättningar till inlärning. Utöver elevvården är vi med i programmen KiVa Koulu och Verso.

Trafikarrangemang på Bildningscampuset Sjundeå hjärtas område

AKK:s föräldraförening

Vi samarbetar aktivt med Aleksis Kiven koulus föräldraförening. Föräldrar till alla elever i skolan är välkomna att delta i Aleksis Kiven koulus föräldraföreningens verksamhet som strävar efter att stöda och utveckla skolans verksamhet på alla sätt. 

Besöksadress

Kontaktuppgifter