Gå till innehållet

Gatuunderhåll och -belysning


Vinterunderhållet av trafiklederna har fördelats på flera olika aktörer: Nylands NTM-central, enskilda väglag och kommunen.

Kommunen ansvarar på detaljplaneområden för planerandet, byggandet och underhållandet av planvägar, gatubelysning, grönområden och andra allmänna områden samt för apparater och konstruktioner som hänför sig till dem.

Vägnätet är för tillfället ca 33 kilometer långt. I siffran ingår några kilometer gång- och cykelleder. Tekniska nämnden godkänner årligen arbetsprogrammet för gator samt gång- och cykelleder och programmet iakttas under de kommande åren.

Tekniska avdelningens servicecentral ansvarar för underhållet och renhållningen året runt. Detta innebär bland annat underhållet av gatukonstruktionerna och reparerandet av skador, avlägsnandet av sandningssand från körvägarna och gång- och cykellederna, slåtterarbetena längs vägarna samt andra uppgifter inom underhållet och renhållningen.

Vinterunderhåll inkluderar:

Belysningsnätet underhålls 5 gånger om året: februari, april, augusti, oktober och december.

Underhållet av vägar och allmänna områden har utlokaliserats.

Enskilda vägar

Underhållet av vägar och allmänna områden har utlokaliserats. Enskilda väglag svarar för underhållet av de egna enskilda vägarna. Feedback direkt till väglagen.

Dessutom understöder kommunen underhållet av enskilda vägar. Längden på dessa är ca 110 km.

Statens vägar

Nylands NTM-central svarar för underhållet av  bland annat Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkvägen samt av de gång- och cykelleder som finns vid dem.

Nylands NTM-centralens vägar är märkta på underhållskartan nedan (grön och violett). NTM-centralen ansvarar över vägarna. Den svarta sträcken på mitten beskriver underhållsgränserna (Esbo – Raseborg). 

Feedback till Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn) 0200 2100.

Underhållskarta

Feedback om trafiken