Gå till innehållet

Stödtjänster i sysselsättningssyfte


En glad kvinna pratar med en annan kvinna.

Västra Nylands välfärdsområde erbjuder individuellt stöd för personer som har svårt att sysselsätta sig t.ex. på grund av arbetslöshet, försämrad arbetsförmåga eller avbrutna studier. 

Sektorövergripande samservice (TYP)

Syftet med TYP är att bygga och genomföra sådana servicehelheter efter vilka klienten kan börja arbeta på den öppna arbetsmarknaden eller inleda en yrkesutbildning.

Den sektorsövergripande samservicen har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Hälsokontroller för personer utan arbete

En kommuninvånare som är arbetslös har rätt till en avgiftsfri hälsogranskning. 

Hälsokontroller för personer utan arbete ordnas av Västra Nylands välfärdsområde.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsedd för personer som saknar arbete och som har nytta av funktionell rehabilitering. Målet är upprätthållande av arbetsförmågan och minimering eller avlägsnande av sysselsättningshinder.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.