Gå till innehållet

Biblioteksbesök och guidningar


Förskolelever på biblioteksbesök, bibliotekarien har ett Musse Pigg -kramdjur i handen.

Det är möjligt att boka guidningar och besök i biblioteket för din grupp. Guidningar kan man fråga om per e-post av informatiker Viljami Lumikko. Möjliga guidningar är t.ex. i användning av biblioteket och presentation av utrymmen, guidning i att använda nätbiblioteket och e-material, undervisning och digihandledning i informationssökning.   

Nedan finns separata anvisningar för skol- och daghemsgruppers besök.

Biblioteket fungerar på campuset som skolbibliotek åt Aleksis Kiven koulu och Sjundeå Svenska skola och barngrupperna besöker aktivt biblioteket. Biblioteket är en viktig lärmiljö i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt i småbarnspedagogiken. Då barnen besöker biblioteket lär de sig hur man använder biblioteket och får en inblick i läsning som hobby.

Anvisning för gruppbesök

I biblioteket kan man samtidigt ta in en grupp för självständigt besök. Gruppbesök är möjliga tis–fre kl. 9:00–16:00.

Skicka information om din grupp (klass el. dyl., gruppstorlek och lärarens namn) samt önskad besökstid till bibliotekets e-post kirjasto@siuntio.fi.

Biblioteket antecknar alla bokningar i kalendern och godkänner bokningarna ifall det är ledigt under tiden i fråga.
  
Ifall ni behöver bibliotekets apparater under gruppbesöket meddela i bokningen även hur många apparater och av vilken sort. Dessa gruppbesök är självständiga besök, så ifall din grupp behöver undervisning i biblioteksanvändning, undervisning eller digihandledning i informationssökning ska du berätta om det.

Handledda besök kommer man alltid överens om från fall till fall och de skräddarsys enligt behov.  
Gruppens dragare är alltid ansvarig för barnen och deras beteende i biblioteket. Under meröppettiden finns inte bibliotekets personal vid kundbetjäningen och de övervakar inte heller då. Alla som vistas i biblioteket ska ha läs- och arbetsro, men man får nuförtiden även samtala i biblioteket och ljud av liv får höras. Utrymmena ska lämnas snygga efter besöket.

Besöksadress

Kundbetjäningstider

Måndag–tisdag 13:00–19:00
Onsdag 10:00–16:00
Torsdag 13:00–19:00
Fredag 10:00–16:00

Meröppet bibliotek

Måndag–torsdag 08:00–20:00
Fredag–söndag 08:00–16:00

Kundbetjäningstiden på sommaren

Måndag–tisdag 13:00–19:00
Onsdag–fredag 10:00–16:00

Mer information